• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Návštevnosť:

Aktuality

Fotky - Képek

Používanie jazyka národnostných menšín na Slovensku 1918-2012 / A kisebbségi nylevhasználat története Szlovákiában 1918-2012; Kurátor výstavy - A kiállítás kurátora: Orosz Örs

Používanie jazyka národnostných menšín na Slovensku 1918-2012 / A kisebbségi nylevhasználat története Szlovákiában 1918-2012; Kurátor výstavy - A kiállítás kurátora: Orosz Örs

DSC_0524DSC_0525DSC_0527DSC_0528
DSC_0529DSC_0530DSC_0531DSC_0532
DSC_0533DSC_0534DSC_0535DSC_0538
DSC_0539DSC_0540DSC_0541DSC_0543
DSC_0544DSC_0545DSC_0546DSC_0547
DSC_0548DSC_0549DSC_0552DSC_0554
DSC_0555DSC_0556DSC_0557DSC_0558
DSC_0559DSC_0560DSC_0563DSC_0565
DSC_0567DSC_0568DSC_0569DSC_0571
DSC_0573DSC_0574DSC_0576DSC_0582
DSC_0583DSC_0587

Zoznam aktualít

Informácia o projekte OKPŽP MRInformácia o projekte OKPŽP MR
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Választások a helyi önkormányzati szervekbe 2018
Odvoz odpadu v roku 2018Odvoz odpadu v roku 2018
Hulladék elszállítás a 2018-as évben
Fotky - KépekFotky - Képek
Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap 2017 Fotoalbum
Fotky - KépekFotky - Képek
Deň obce 2017 Falunap 2017
Fotky - KépekFotky - Képek
Spevácky zbor HALOM - HALOM Dalkör
Fotky - KépekFotky - Képek
Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap 2016 Fotoalbum
Fotky - KépekFotky - Képek
Výstava 12.11.2015 - Kiállítás 2015.11.12 Fotoalbum
Fotky - KépekFotky - Képek
Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap 2015 Fotoalbum

Fotogaléria:

Kalendár:

Počasie: