• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Návštevnosť:

Súčasnosť

Demografické údaje obce Krišovská Liesková 04.06.2019

04.06.2019
Počet obyvateľov celkom 920
z toho
občanov (nad 15 rokov) 715
detí (do 15 rokov) 205

---

04.06.2019
Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia
Deti: (do 15 rokov) 205
dievčatá 90
chlapci 115
Mládež: (od 15 do 18 rokov) 38
dievčatá 21
chlapci 17
Dospelí: 677
ženy 333
muži 344

---

Národnostné zloženie občanov obce Krišovská Liesková k 04.06.2019
Národnosť Dospelí Deti Spolu %
Slovenská 80 18 98 10,65
Maďarská 621 195 816 88,70
Ukrajinská 4 1 5 0,54
Iná 1 0 1 0,11
Spolu 706 214 920

---

Fotoalbum 2014 - časť Krížany:

-

-

Fotoalbum 2014 - časť Liesková

-

-

-

ŽIJEME NA VIDIEKU :: 3. časť magazínu o živote na vidieku v KSK

-

Fotogaléria:

Kalendár:

Počasie: