• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Návštevnosť:

Súčasnosť

Demografické údaje obce Krišovská Liesková k 26.06.2018

Počet obyvateľov celkom 932
z toho
občanov (nad 15 rokov) 722
detí (do 15 rokov) 210

---

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia
Deti: (do 15 rokov) 210
dievčatá 95
chlapci 115
Mládež: (od 15 do 18 rokov) 42
dievčatá 20
chlapci 22
Dospelí: 680
ženy 336
muži 344

---

Národnostné zloženie občanov obce Krišovská Liesková
Národnosť Dospelí Deti Spolu %
Slovenská 78 20 98 10,52
Maďarská 611 217 828 88,84
Ukrajinská 4 1 5 0,54
Iná 1 0 1 0,11
Spolu 694 238 932
Z toho rómovia 149 130 279 29,94

---

Fotoalbum 2014 - časť Krížany:

-

-

Fotoalbum 2014 - časť Liesková

-

-

-

ŽIJEME NA VIDIEKU :: 3. časť magazínu o živote na vidieku v KSK

-

Fotogaléria:

Kalendár:

Počasie: