• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Návštevnosť:

Súčasnosť

Demografické údaje obce Krišovská Liesková k 12.10.2021

12.10.2021
Počet obyvateľov celkom 931
z toho
občanov (nad 15 rokov) 717
detí (do 15 rokov) 214

---

12.10.2021
Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia
Deti: (do 15 rokov) 214
dievčatá 98
chlapci 116
Mládež: (od 15 do 18 rokov) 40
dievčatá 14
chlapci 26
Dospelí: 677
ženy 329
muži 348

---

Národnostné zloženie občanov obce Krišovská Liesková k 04.06.2019
Národnosť Dospelí Deti Spolu %
Slovenská 89 23 112 12,03
Maďarská 596 216 812 87,22
Ukrajinská 3 1 4 0,43
Iná 2 0 2 0,21
Spolu 691 240 931

---

Fotoalbum 2014 - časť Krížany:

-

-

Fotoalbum 2014 - časť Liesková

-

-

-

ŽIJEME NA VIDIEKU :: 3. časť magazínu o živote na vidieku v KSK

-

Fotogaléria:

Kalendár:

Počasie: