• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Návštevnosť:

Súčasnosť

Demografické údaje obce Krišovská Liesková k 12.05.2016

Počet obyvateľov celkom 928
z toho
občanov (nad 15 rokov) 723
detí (do 15 rokov) 205

---

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia
Deti: (do 15 rokov) 205
dievčatá 90
chlapci 115
Mládež: (od 15 do 18 rokov) 39
dievčatá 15
chlapci 24
Dospelí: 684
ženy 347
muži 337

---

Národnostné zloženie občanov obce Krišovská Liesková
Národnosť Dospelí Deti Spolu %
Slovenská 77 24 101 10,88
Maďarská 620 201 821 88,47
Ukrajinská 4 1 5 0,54
Iná 1 0 1 0,11
Spolu 702 226 928
Z toho rómovia 148 116 264 28,45

---

Fotoalbum 2014 - časť Krížany:

-

-

Fotoalbum 2014 - časť Liesková

-

-

-

ŽIJEME NA VIDIEKU :: 3. časť magazínu o živote na vidieku v KSK

-

Fotogaléria:

Kalendár:

Počasie: