• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Návštevnosť:

Súčasnosť

Demografické údaje obce Krišovská Liesková k 21.11.2017

Počet obyvateľov celkom 924
z toho
občanov (nad 15 rokov) 715
detí (do 15 rokov) 209

---

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia
Deti: (do 15 rokov) 209
dievčatá 92
chlapci 117
Mládež: (od 15 do 18 rokov) 35
dievčatá 15
chlapci 20
Dospelí: 680
ženy 340
muži 340

---

Národnostné zloženie občanov obce Krišovská Liesková
Národnosť Dospelí Deti Spolu %
Slovenská 76 23 99 10,71
Maďarská 604 215 819 88,64
Ukrajinská 4 1 5 0,54
Iná 1 0 1 0,11
Spolu 685 239 924
Z toho rómovia 146 124 270 29,22

---

Fotoalbum 2014 - časť Krížany:

-

-

Fotoalbum 2014 - časť Liesková

-

-

-

ŽIJEME NA VIDIEKU :: 3. časť magazínu o živote na vidieku v KSK

-

Fotogaléria:

Kalendár:

Počasie: