• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

Informácia o projekte OKPŽP MRInformácia o projekte OKPŽP MR
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Választások a helyi önkormányzati szervekbe 2018
Odvoz odpadu v roku 2018Odvoz odpadu v roku 2018
Hulladék elszállítás a 2018-as évben
Fotky - KépekFotky - Képek
Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap 2017 Fotoalbum
Fotky - KépekFotky - Képek
Deň obce 2017 Falunap 2017
Fotky - KépekFotky - Képek
Spevácky zbor HALOM - HALOM Dalkör
Fotky - KépekFotky - Képek
Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap 2016 Fotoalbum
Fotky - KépekFotky - Képek
Výstava 12.11.2015 - Kiállítás 2015.11.12 Fotoalbum
Fotky - KépekFotky - Képek
Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap 2015 Fotoalbum

Fotogaléria:

Kalendár:

Počasie: