• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/12/2018 Oprava rozhlasu Krišovská Liesková FERAMA spol. s r.o.
20431.68 €
123832 08U03 Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie FERAMA spol. s r.o.
30000.00 €
1/8/2017-KL Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu FERAMA spol. s r.o.
31320.20 €
2000/554 Poskytovanie podpory k IS, dodávanie aktualizácie, vylepšenie a udržiavanie SW v súlade s platnou legislatívou Remek, s.r.o.
672.00 €
1/4/2017 Rekonštrukcia vstupov do dvorov Krišovská Liesková - Liesková FERAMA spol. s r.o.
52055.58 €
5/2017 Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
bez čísla predaj pozemku Obec Krišovská Liesková
972.00 €
1/2017 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy FÚRA s.r.o.
0.00 €
119338 08U03 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Enviromentálny fond
40000.00 €
2/10/2016 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Krišovská Liesková FERAMA spol. s r.o.
42002.40 €
bez čísla Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s.r.o.
0.00 €
bez čísla Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
bez čísla Dohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní dokumentov Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
10/2016 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
bez čísla Rekonštrukcia a dostavba Obecného domu s využitím OZE Attila Hires - Stavebná činnosť
164202.77 €
1/4/2016 Stavebné práce súvisiace s "Rekonštrukcia vstupov do dvorov Krišovská Liesková - Liesková" FERAMA spol. s r.o.
49519.54 €
Z20166114_Z Osobné vozidlo A-mobil s.r.o.
14500.00 €
VO-07032016 Komplexná poradenská služba Tender consult, s.r.o.
400.00 €
bez čísla Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby GHP Medical Services, s.r.o.
0.00 €
1/2016 Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu FÚRA s.r.o.
0.00 €
bez čísla Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
101215-MST-2-2 2.1.1. a 2.1.2. Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
101215-MST-2-1 2.1.1. a 2.1.2. Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
441 9005539 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
688.26 €
090315-MST-5 Rekonštrukcia a dostavba Obecného domu s využitím OZE Premier Consulting, spol. s.r.o.
0.00 €

Zobraziť archív