• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Oprava rozhlasu Krišovská Liesková Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: FERAMA spol. s r.o.
20431.68 €
Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: FERAMA spol. s r.o.
30000.00 €
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: FERAMA spol. s r.o.
31320.20 €
Poskytovanie podpory k IS, dodávanie aktualizácie, vylepšenie a udržiavanie SW v súlade s platnou legislatívou Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Remek, s.r.o.
672.00 €
Rekonštrukcia vstupov do dvorov Krišovská Liesková - Liesková Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: FERAMA spol. s r.o.
52055.58 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
predaj pozemku Odb.: Peter Vaľko
Dod.: Obec Krišovská Liesková
972.00 €
Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Enviromentálny fond
40000.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Krišovská Liesková Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: FERAMA spol. s r.o.
42002.40 €
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Dohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní dokumentov Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
550.00 €
Rekonštrukcia a dostavba Obecného domu s využitím OZE Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Attila Hires - Stavebná činnosť
164202.77 €
Stavebné práce súvisiace s "Rekonštrukcia vstupov do dvorov Krišovská Liesková - Liesková" Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: FERAMA spol. s r.o.
49519.54 €
Osobné vozidlo Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: A-mobil s.r.o.
14500.00 €
Komplexná poradenská služba Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Tender consult, s.r.o.
400.00 €
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: GHP Medical Services, s.r.o.
0.00 €
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: FÚRA s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
2.1.1. a 2.1.2. Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
2.1.1. a 2.1.2. Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
688.26 €
Rekonštrukcia a dostavba Obecného domu s využitím OZE Odb.: Obec Krišovská Liesková
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
0.00 €

Zobraziť archív