Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Rímskokatolícky farár - Római katolikus lelkész: Lučko Martin (Čičarovce - Csicser)

Gréckokatolícky farár - Görög katolikus lelkész: Kecskés Barnabáš (Maťovské Vojkovce - Mátyócvajkóc)

Reformovaný farár - Református lelkész: Egri Gergő (Ižkovce - Iske)

1