Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.krisovskalieskova.sk spravuje Obec Krišovská Liesková je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Krišovská Liesková

Adresa:
Obecný úrad Krišovská Liesková
Krížany 145
079 01 Veľké Kapušany

IČO: 00331635

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 911 
Rozloha: 1558 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1321 

Všeobecné informácie: krisovskalieskova@atknet.sk
Podateľňa: krisovskalieskova@atknet.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: krisovskalieskova@atknet.sk

Starosta: Peter Varga
E-mail: starosta.petervarga@gmail.com
Tel.: +421 56 / 638 80 25
Mob.: +421 911 396 440

Sekretariát:
Administratívna pracovníčka: Erika Šmajdová 
Mob.:  +421 911 255 630
Tel.: +421 56/638 80 21
E-mail: krisovskalieskova@atknet.sk

Kompetencie:
Obec Krišovská Liesková je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Krišovská Liesková je zriadený na Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk