Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.krisovskalieskova.sk spravuje Obec Krišovská Liesková je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Krišovská Liesková

Adresa:
Obecný úrad Krišovská Liesková
Krížany 145
079 01 Veľké Kapušany

IČO: 00331635

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 956
Rozloha: 1558 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1321

Všeobecné informácie: krisovskalieskova@atknet.sk
Podateľňa: krisovskalieskova@atknet.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: krisovskalieskova@atknet.sk

Starosta: Peter Varga
E-mail: starosta.petervarga@gmail.com, krisovskalieskova@atknet.sk
Tel.: +421 56 / 638 80 25
Mob.: +421 911 396 440

Sekretariát: 
Administratívna pracovníčka:  Erika Šmajdová
E-mailkrisovskalieskova@atknet.sk
Tel.: +421 56/638 80 21
Mob.: +421 911 255 630

Kompetencie:
Obec Krišovská Liesková je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Krišovská Liesková je zriadený na Miestnom úrade voVeľkých Kapušanoch

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk