Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Demografické údaje obce Krišovská Liesková k 31.12.2022

31.12.2022
Počet obyvateľov celkom 952
z toho
občanov (nad 15 rokov) 728
detí (do 15 rokov) 224


31.12.2022
Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia
Deti: (do 15 rokov) 224
dievčatá 107
chlapci 117
Mládež: (od 15 do 18 rokov) 38
dievčatá 10
chlapci 38
Dospelí: 690
ženy 332
muži 358


Národnostné zloženie občanov obce Krišovská Liesková k 31.12.2022
Národnosť Dospelí Deti Spolu %
Slovenská 97 32 129 13,49
Maďarská 602 218 820 85,77
Ukrajinská 3 1 4 0,42
Iná 2 0 2 0,21
Spolu 705 251 956