Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Demografické údaje obce Krišovská Liesková k 15.06.2023

15.6.2023
Počet obyvateľov celkom 956
z toho  
občanov (nad 15 rokov) 740
detí (do 15 rokov) 216

 

 


15.6.2023
Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia  
Deti: (do 15 rokov) 216
dievčatá 102
chlapci 114
Mládež: (od 15 do 18 rokov) 41
dievčatá 15
chlapci 26
Dospelí: 699
ženy 333
muži 366

 


Národnostné zloženie občanov obce Krišovská Liesková k 31.12.2022
Národnosť Dospelí Deti Spolu %
Slovenská 97 32 129 13,49
Maďarská 602 218 820 85,77
Ukrajinská 3 1 4 0,42
Iná 2 0 2 0,21
Spolu 705 251 956