Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Krišovská Liesková

Magyar tanítási nyelvű óvoda

Mokcsamogyorós

Zamestnanci:

 

Bc. Zuzana Sitášová - riaditeľka - t.č. MD

Bc. Anikó Bercziková Szűcsová - t.č. riaditeľka na zastupovanie

Iveta Rapáčová - od 1.9.2023 učiteľka na zastupovanie

Melitta Böszörményiová - školníčka, upratovačka

 

 

 

Materská škola - Óvoda