Zmenšiť textZväčšiť text

História

Krišovská Liesková vznikla roku 1960 zlúčením Krížan a Lieskovej. V chotári obce je aj miestna časť Mokča. Pôvodne bola tiež samostatnou obcou, avšak s obcou Križany sa zlúčila až roku 1914, a to pod spoločným názvom Mokča-Krišov (Mokcsa-kerész).

Dnešnú Krišovskú Lieskovú tvoria tri kedysi samostatné historické obce, ktoré v minulosti mali aj samostatné obecné znaky.
Historickým znakom Krížan bola rozľahlá stavba typu kaštieľa, ktorú podľa troch krížikov na streche musíme považovať za kostol.
Historickým symbolom Lieskovej boli dve ryby a historickým znakom Mokče bola na pažiť doskakujúca laň.

Ak sa v marci roku 2000 mal navrhnúť spoločný erb obce, zdalo sa najspravodlivejšie, ak sa na štíte uplatnia symboly všetkých troch obcí.
Za erb Krišovskej Lieskovej sa teda navrhol modrý štít, v ktorom na zelenú pažiť doskakuje zlatá laň (historický symbol Mokče).

     

V hornej polovici štítu sa vznáša strieborná budova kostola s tromi zlatými krížikmi na streche (historický symbol Krížan). V strede štítu, po stranách stavby, sú v kolmej polohe zobrazené dve strieborné ryby (historický symbol Lieskovej).
Jedna ryba smeruje dole, druhá hore. V tejto podobe má erb Krišovskej Lieskovej historický pôvod, je heraldický správny a svojím obsahom i kompozíciou je celkom odlišný od erbov ostatných obcí na Slovensku.