Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie - Hirdetés

 02.01.2024

Értesítjük a lakosságot, hogy a Keletszlovákiai vízművek munkatársai 2024 január 4-én és 5-én a vízórákat fogják leolvasni községünkben. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék elérhetővé a vízórákat és zárják el a kutyákat. Amennyiben nem sikerül a vízművek munkatársainak leolvasni a vízóra állását, kérjük, hogy 2024.január 18-ig jelentsék azt le a következő telefonszámon : 056/67 12 777, vagy a következő e-mail címen : jana.pavlikova@vodarne.eu

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Trebišov oznamuje občanom, že 4. a 5. januára 2024, budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Prosíme občanov, aby sprístupnili vstup k vodomernej šachte/vodomeru a uzatvorili psov. V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 18.1.2024 buď telefonicky na tel.č. 056/6712777 alebo emailom na : jana.pavlikova@vodarne.eu.


Zoznam aktualít: