Zmenšiť textZväčšiť text

SODB 2021

 05.05.2021

SODB 2021 - asistované sčítanie

Elektronické sčítanie obyvateľov je ukončené!

ASISTOVANÉ SČÍTANIE !

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania pre SODB 2021. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne zabezpečí služby asistovaného sčítania obec po dobu 6 týždňov. Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR.

Asistované sčítanie je určené pre všetkých, ktorí sa nedokázali sčítať. Realizované bude prostredníctvom kontaktného miesta na Obecnom úrade alebo si môžete telefonicky na čísle  056 6388021 dohodnúť pomoc mobilného asistenta, ktorý príde ku vám domov a pomôže vám so sčítaním.

Kontaktné miesto : Obec Krišovská Liesková, Krížany 145

Kontaktná osoba: Erika Šmajdová, 0911255630

Možnosť sčítania sa: 

1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste - Erika Šmajdová

Obecný úrad Krišovská Liesková - kontaktné miesto  a prevádzkové hodiny :

PO - PIA  12,00 - 14,30 

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci.

Sčítajte sa sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

2. Mobilný asistent -Erika Šmajdová 

Telefonicky 0566388021 musíte  požiadať o mobilného asistenta,  ktorý Vás navštívi doma.

Čo je asistované sčítanie

Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistickým úradom SR samospráva. Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva na území obce zriaďuje kontaktné miesta.

Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú má k dispozícii alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na call centrum alebo na obec. Po objednaní si mobilného asistenta tento kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.

Pandemická bezpečnosť

Pretože asistované sčítanie prebieha v období pandémie COVID-19, budú prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu. Každé kontaktné miesto bude dezinfikované, stacionárny asistent bude mať k dispozícii dezinfekciu rúk a ochranné rukavice. Mobilní asistenti budú tiež vybavení ochrannými prostriedkami.

Ako poznáme asistenta a čím sa preukáže

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania na čísle call centra alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na obec. 

POZOR!

Zdôrazňujeme, že NIKTO PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 2021 k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu, či domu a kontaktovať obec alebo políciu.

 

 
 

 


Zoznam aktualít: